[Tuyển dụng] QA ENGINEER – TESTER (TP.HCM)

Chào bạn,

 • Nếu bạn là một chuyên viên kiểm tra chất lượng phần mềm nhưng lại có chí lớn của một người muốn tạo nên sự khác biệt…
 • Nếu bạn không muốn cả đời làm thuê và chỉ làm việc với những sản phẩm mà ngay cả tên bạn còn không nhớ…
 • Nếu bạn không muốn chỉ là một “thợ máy” mà không đóng góp được sự sáng tạo hay ý tưởng của mình vào sự thành công của sản phẩm…
 • Nếu bạn hiểu rằng trong một tương lai không xa, chỉ có những người hiểu được “business logic” mới có thể thành công và tỏa sáng…
 • Nếu bạn đủ trình độ để đọc hiểu thông tin tuyển dụng bằng tiếng Anh (với rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật) bên dưới…

… thì bạn là người UFuture đang tìm kiếm. Còn UFuture cũng chính là môi trường làm việc và phát triển lý tưởng mà bạn đang cần.

POSITION:

 • QA Engineer
 • Junior / Mid-weight level. (Male/Female/LGBT, all welcomed.)
 • Freshmen are also welcomed. (You must have good attitude, we will provide training for you.)
 • Full-stack preferred, but welcome front-end or back-end only too.

QA ENGINEER TECHNICAL EXPERIENCE & SKILLS:

 • Testing software in a Client/Server or Web environment
 • Functional and performance test automation
 • REST API testing
 • JIRA, Scrum
 • SDLC and quality processes
 • Standard test automation, test and defect management tools.

NICE-TO-KNOW:

 • Web automation testing with Selenium.
 • xPath and css in web automation testing.
 • Knowledge of TSQL and database technologies.

BENEFITS:

 • Competitive salary
 • Great working enviroment and team
 • On-the-job training and coaching
 • Opportunity to become “co-founder” or at least shareholders
 • Being an entrepreuner with minimal risk

APPLICATION: Please send your resume & cover letter to join@ubrand.cool

NOTE:

 • UBrand.cool is a member of UFuture, so try to understand it before applying
 • Founded by the founders of TGM, UFuture shares common values and culture with. Please see our values and culture here: Văn hóa UBrand.

Tham gia UBrand

Đăng ký nhận bài viết

Join 141 other subscribers

Bài viết thuộc danh mục:

Thẻ bài viết: